Felsőpetényi Bányavasút
Régi csilleürítő, ahol ma a gépcsere történik